what going on?

Katana Maidens: Toji no Miko [sub-ita] 1x2

Episode 2

Katana Maidens: Toji no Miko: [sub-ita] 1×2

Katana Maidens: Toji no Miko season [sub-ita] 1